Świadczenia w ramach programu

Program przesiewowy - ścieżka pacjenta

1

Krok pierwszy

Powzięcie decyzji uczestniczenia w programie przesiewowym w kierunku raka płuca w oparciu o działania informacyjno-edukacyjne osoby mająca powyżej 50 lub 55 lat, która paliła lub nadal pali papierosy – zgłoszenie osobiste/telefoniczne/mailowe.

2

Krok drugi

I wizyta – kwalifikacyjna– objaśnienie zasad włączenia do programu (wiek, dodatkowe czynniki ryzyka, liczba paczkolat). Wypełnione zostają ankiety dotyczące uzależnienia biologicznego od nikotyny, motywacji do rzucenia nałogu; czas trwania wizyty 15 – 20 min.

3

Krok trzeci

II wizyta – badanie NDTK z następowym opisem wszystkich zmian stwierdzanych w płucach, śródpiersiu, sercu, naczyniach wieńcowych, ścianie klatki piersiowej, ze szczególnym uwzględnieniem guzków płuca jako zmian mogących odpowiadać wczesnemu rakowi płuca.

4

Krok czwarty

III wizyta – wynikowa– wyjaśnienie pacjentowi charakteru wykrytych zmian w płucach i zasad dalszego postępowania w zależności od wielkości i morfologii zmian, w tym o konieczności wykonania dodatkowego badania NDTK za 3 lub 6 miesiący oraz badań inwazyjnych, które mogą prowadzić do zabiegu operacyjnego; w przypadku wykrycia rozedmy, która stanowi komponentę POChP, osoba uczestnicząca w programie otrzyma konsultację pulmonologiczną i zalecenia dotyczące dalszego postępowania – dotyczy to pozostałych schorzeń układu oddechowego, które wykrywa się za pomocą NDTK (choroby śródmiąższowe płuc); poinformowanie odnośnie zalecanych konsultacji u innych specjalistów (kardiolog, chirurg naczyniowy, endokrynolog) w przypadku wykrytych zmian patologicznych w badaniu NDTK (blaszki miażdżycowe w tętnicach wieńcowych, tętniak aorty, powiększenie tarczycy); informacja na temat corocznych badań NDTK w grupie zwiększonego ryzyka; czas trwania wizyty 15 – 20 min.

5

Krok piąty

Po trzech wyżej wymienionych wizytach zaczyna się kolejny cykl badań przesiewowych, w zależności od wielkości guzka według najnowszych wytycznych postępowania diagnostyczno-terapeutycznego, po 3, 6 lub 12 miesiącach.

Praesent Sed elementum ut ut sed ipsum