Program

 • Ogólnopolski Program Wczesnego Wykrywania Raka Płuca (WWRP) za Pomocą Niskodawkowej Tomografii Komputerowej (NDTK) - połączenie prewencji wtórnej z pierwotną w celu poprawy świadomości dotyczącej raka płuca wśród społeczeństwa i personelu ochrony zdrowia.

Grupa docelowa

 • Osoby w wieku 55 -74 lat z konsumpcją tytoniu większą lub równą 20 paczkolat, okresem abstynencji tytoniowej nie dłuższym niż 15 lat.
 • Osoby w wieku 50 -74 lat z konsumpcją tytoniu większą lub równą 20 paczkolat, okresem abstynencji tytoniowej nie dłuższym niż 15 lat u których stwierdza się jeden z czynników ryzyka czytaj więcej...

Cel główny

Celem programu jest poprawa wykrywalności raka płuca na wczesnym etapie jego rozwoju poprzez prowadzenie odpowiednich działań profilaktycznych w wybranej populacji mieszkańców Polski w latach realizacji Programu.

Cele szczegółowe

 • zwiększenie wiedzy uczestników programu nt. profilaktyki raka płuca
 • zwiększenie dostępu do badania Niskodawkowej Tomografii Komputerowej u osób z grup ryzyka zachorowania na raka płuca
 • zwiększenie świadomości uczestników programu na temat dostępności poradnictwa antytytoniowego
 • zwiększenie zasobów przeszkolonej kadry na rynku pracy, co jest niezwykle istotne w kontekście zdiagnozowanych trendów demograficznych.

Kalkulator paczkolat

0
Pracowników
0+
Hospitalizacji rocznie
0
Łózek

Grupy docelowe

Grupa pierwsza

Osoby w wieku 55 -74 lat z konsumpcją tytoniu większą lub równą 20 paczkolat, okresem abstynencji tytoniowej nie dłuższym niż 15 lat.

Grupa druga

Osoby w wieku 50 -74 lat z konsumpcją tytoniu większą lub równą 20 paczkolat, okresem abstynencji tytoniowej nie dłuższym niż 15 lat u których stwierdza się jeden z czynników ryzyka:

Osoba spełniająca warunki włączenia do programu może być jego uczestnikiem, jeżeli ma świadomość ewentualnej konieczności przeprowadzenia inwazyjnych procedur diagnostycznych i ewentualnego zabiegu chirurgicznego. Każda osoba będąca uczestnikiem programu ma możliwość rezygnacji z udziału w nim na dowolnym etapie bez żadnych konsekwencji.

 • ekspozycja zawodowa na krzemionkę, beryl, nikiel, chrom, kadm, azbest, związki arsenu, spaliny silników diesla, dym ze spalania węgla kamiennego, sadza,
 • ekspozycja na radon,
 • indywidualna historia zachorowania na raka: w wywiadzie chłoniak, rak głowy i szyi lub raki zależne od palenia tytoniu, np. rak pęcherza moczowego,
 • rak płuca w wywiadzie u krewnych pierwszego stopnia,
 • historia chorób płuc: przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) lub włóknienie płuc (IPF).

Aktualności

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU

Uprzejmie informujemy, że z dniem 30.11.2023r. zakończył się nabór uczestników do projektu.
więcej

Aktualizacja harmonogramu szkoleń

Zaktualizowany harmonogram szkoleń jest dostępny do pobrania na stronie https://zbadajswojepluca.uck.pl/osrodki-wspolpracujace/ (Terminy szkoleń podmiotów leczniczych)orazhttps://uck.pl/wspolpraca/programy-zdrowotne/pluca-ndtk.html (Pliki do pobrania po prawej stronie
więcej

Aktualizacja harmonogramu szkoleń

Zaktualizowany harmonogram szkoleń jest dostępny do pobrania na stronie https://zbadajswojepluca.uck.pl/osrodki-wspolpracujace/ (Terminy szkoleń podmiotów leczniczych)oraz https://uck.pl/wspolpraca/programy-zdrowotne/pluca-ndtk.html (Pliki do pobrania po prawej stronie)
więcej

Zwiększenie świadomości wśród społeczeństwa i personelu ochrony zdrowia na temat nowotworów płuc poprzez działania edukacyjne i świadczenia medyczne w makroregionie północnym.
Nr POWR.05.01.00-00-0006/19-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wkład UE
4 530 591,75 zł

Wartość projektu:
4 530 591,75 zł

Lokalizacja

Smoluchowskiego 17, 80-952 Gdańsk

Telefon

349 20 33

E-mail

zbadajswojepluca@uck.gda.pl
Nullam facilisis libero quis, Donec elementum id mattis