Ścieżka interwencji antynikotynowej

Krok pierwszy

Pacjenci kwalifikowani do przesiewowego badania NDTK zostają, na podstawie deklaracji, przydzieleni do jednej z trzech grup: osób aktywnie palących, niepalących krócej niż 12 miesięcy oraz niepalących dłużej niż 12 miesięcy. Przystąpienie do badania przesiewowego NDTK jest równoznaczne z chęcią skorzystania z dostępnego poza programem poradnictwa antytytoniowego.

Krok drugi

Osoby aktywnie palące w trakcie badania przesiewowego zostają poddane następującym badaniom diagnostycznym:

– standaryzowany wywiad dotyczący intensywności palenia i siły uzależnienia (Fagerströma)

– test motywacji do rzucenia palenia (Schneider)

Krok trzeci

Na podstawie powyższej diagnostyki pacjentom zostaną przedstawione możliwości uzyskania adekwatnego poradnictwa antynikotynowego realizowanego poza programem.

Krok czwarty

Wszystkie osoby kwalifikowane do badania przesiewowego są indagowane na okoliczność ewentualnego palenia biernego w miejscu zamieszkania lub pracy. W przypadku występowania takiego narażenia pacjent zostanie poproszony o zachęcenie/zaproszenie osób bliskich/współpracowników do udziału w terapii antytytoniowej.

porta. neque. mattis elementum dolor. suscipit elit.