Ośrodki współpracujące

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku uprzejmie informuje o rozstrzygnięciu w dniu 17 lipca 2020 r. konkursu ofert dotyczącego świadczenia zadań związanych z realizacją programu “Zwiększenie świadomości wśród społeczeństwa i personelu ochrony zdrowia na temat nowotworów płuc poprzez działania edukacyjne i świadczenia medyczne w makroregionie północnym”

Więcej informacji w zakładce Ośrodki współpracujące -> Lista ośrodków

Regulamin rekrutacji możesz pobrać W FORMACIE PDF  oraz W FORMACIE DOC.

Terminy szkoleń podmiotów leczniczych: pobierz >>

Szkolenia

Harmonogram udzielania wsparcia w realizacji programu „Zwiększenie świadomości wśród społeczeństwa i personelu ochrony zdrowia na temat nowotworów płuc poprzez działania edukacyjne i świadczenia medyczne w makroregionie północnym”, poprzez przeprowadzenie szkoleń dla zatrudnionego podmiocie leczniczym lub placówce POZ personelu tj. lekarzy chorób płuc, radiologów, lekarzy POZ, pielęgniarek oraz personelu pomocniczego (Koordynatorów Opieki Medycznej – KOM)

Okres realizacji programu: od 01-01-2020 r. do 30-09-2023 r.

Okres udzielania wsparcia w ramach programu: od 01-01-2020 r. do 30-09-2023 r.

Planowany termin przeprowadzenia szkoleń dla personelu medycznego i pozamedycznego: od 01-02-2020 do 30-09-2023 r.

Miejsce przeprowadzenia szkoleń: siedziba podmiotu leczniczego lub placówki POZ lub miejsce wskazane przez kierownictwo podmiotu leczniczego lub jednostki POZ, ewentualnie siedziba UCK.

Zakres szkoleń: zwiększenie wiedzy uczestników nt. profilaktyki raka płuca, połączenie prewencji wtórnej z pierwotną w celu poprawy świadomości dotyczącej raka płuca wśród społeczeństwa i personelu ochrony zdrowia.

Czas trwania szkolenia:  2 x 45 minut.

Szczegółowy harmonogram będzie aktualizowany na bieżąco i dostępny na stronie internetowej https://zbadajswojepluca.uck.pl/.

W przypadku pytań proszę o kontakt pod numerem 58 349 36 86 lub droga mailową zbadajswojepluca@uck.gda.pl

 

tempus efficitur. libero fringilla Praesent accumsan