Badanie NDTK

Proponowany program przesiewowy jest, w założeniu, kompatybilny i komplementarny ze świadczeniami gwarantowanymi w ramach działań NFZ oraz Narodowym Programem Zwalczania Chorób Nowotworowych (NPZChN) na lata 2016-2024.

Od lat 90-tych jako narzędzie skriningowe wykorzystywana jest niskodawkowa tomografia komputerowa (NDTK). NDTK klatki piersiowej jest bezpiecznym badaniem, bez użycia kontrastu, o dawce promieniowania stanowiącej około 10-30% dawki standardowego badania tomograficznego klatki piersiowej. Badanie jest dedykowane wykrywaniu nieuwapnionych guzków, które mogą nasuwać podejrzenie raka płuca w zależności od ich morfologii i wielkości.

Badanie umożliwia wykrywanie zmian o niewielkich rozmiarach (wysoka czułość) zarówno łagodnych jak i złośliwych. NDTK pozwala na diagnostykę innych patologicznych zmian w śródpiersiu, oskrzelach, w tkance płucnej oraz naczyniach krwionośnych, a także w narządach nadbrzusza objętych badaniem.

W badaniu NLST (US-based National Lung Screening Trial) wykazano 20% zmniejszenie śmiertelności z powodu raka płuca u osób o wysokim ryzyku zachorowania (55-74 lata, >30 paczkolat) poddanych badaniom tomografii komputerowej klatki piersiowej (trzy badania w roku) w porównaniu do osób, u których wykonywano badanie rentgenowskie.

N Engl J Med 2011; 365:395-409, DOI: 10.1056/NEJMoa1102873

Najnowsze wyniki holendersko-belgijskiego randomizowanego badania przesiewowego w kierunku raka płuc (NELSON) opublikowane 29 stycznia w New England Journal of Medicine potwierdzają, że badania przesiewowe w kierunku raka płuc mogą znacznie zmniejszyć wskaźniki śmiertelności. Badacze przeanalizowali wpływ badań u ponad 15 000 osób w 10-letnim okresie obserwacji. Wykazano, że całkowita liczba zgonów z powodu raka płuc spadła o około 33% u kobiet i 24% u mężczyzn, w porównaniu do pacjentów, którzy nie zostali poddani badaniom przesiewowym.

facilisis ultricies elit. risus tempus Curabitur suscipit